Out Of The Box, osa 3 – Mielen moninaiset lokerot

 

Kuinka hyvin tunnet itsesi? – Työkaluja ja ajatuksia oman identiteetin tutkimusmatkalle

 

Out Of The Box -Mielen lokerot kuva-analyysi

 

Teos Mielen lokerot on saanut alkunsa, Sigmund Freudin psykoanalyysi-teoriasta, jossa persoonallisuus jaetaan kolmeen osa-alueeseen; ID (viettipohja), EGO (minä) ja SUPEREGO (yliminä).

Maalauksesta tuli lopulta erilaisten tutkielmien myötä hieman laajempi, oma teoriakokonaisuus, jossa yhdistyy nyt myös muita, ego-teorioihin sekä mielen, persoonan ja elämänhallinnan kokonaiskuvan rakenteisiin liittyviä eri osa-alueita.

Kuvailin joskus ystävälleni puhelimessa teoksen syntyä;

Kuvittele kolme vierekkäistä vaatekaappia, joissa kussakin on kaksi hyllyä. Näin ollen kuva-ala jakautuu siis yhdeksään eri lokeroon;

Ylhäältä, vasemmalta oikealle niiden vaatekaappien nimet ovat ID (tiedostamaton alitajunta), EGO (realiminä) ja SUPEREGO (ihanne-/tavoiteminä). Vaatekaappien väliset seinät ovat ikään kuin rajapintoja, joissa esiintyy seuraavat, toimintaa ohjaavat motiivit; viettien voimaa ja realiminää kontroloi itsekuri, kun taas realiminän ja ihanneminän välissä on moraali.

Oikealla puolella, alhaalta ylös lueteltuna muodostuu eräänlainen objektisuhdeteoriaan liittyvä minäkuvan rakennelma, jossa alimpana on MINÄ, keskellä MUUT ja ylimpänä ME. Täten alimmalle hyllylle muodostuu itseämme ympäristöön peilaten minäkuva. Jotta minusta ja muista voi syntyä ME, kulminoituu olennaiseksi termiksi avoimuus. Yksilön avoimuuden määrä lopulta näyttää määrittelevän olennaisesti sosiaalisten suhteiden luonteen ja laadun.

Alaosa taasen kuvaa aikakäsitystä. Vasemmalta oikealle lueteltuna, ensimmäinen vaatekaappi kuvaa MENNEISYYTTÄ, keskimmäinen NYKYISYYTTÄ ja oikeanpuoleinen TULEVAISUUTTA. Seinien nimet kuvaavat ikään kuin ajassa kulkevan omakuvan tukipilareita. Jotta nykykuva itsestä voi olla eheä, on hyväksyttävä menneisyys. Tulevaisuuden unelmiin, haaveisiin ja tavoitteisiin pääseminen edellyttää jonkinlaista motivaatiota.

Teoksen vasen laita kuvaa ihmisen mielialaa. Se on siksikin ID:in puolella, koska mielialan muodostuminen on jokseenkin tiedostamattoman hallitsematonta. Osittain siksi, että siellä ID:in implisiittisissä tunnemuisteissa pilee syy, nykyään paljon puhuttuihin tunnelukkoihin.

Alhaalta ylös lueteltuna lokeroiden nimet kuvaavat siis kolmeen jakautunutta mielialaa; PINNAN ALLA (masennustilat), PINNALLA (keskinkertainen mieliala) ja PILVISSÄ (onnellisuuden taso).

Kun puhutaan masennustiloista, on ensimmäinen hylly se, jossa ”auringonvalo kajastaa risukasaan.” Se on ikään kuin eräänlainen toivo, jolloin nenä yltää PINNAN yläpuolelle. Jotta pääsemme harmaan arjen perustyytyväisyydestä onnellisuuteen, tarvitaan älyä (ÄO). En tarkoita sillä matemaattista älyä, ellei se ole erityisesti yksilön kannalta, yksi tärkeimpiä, onnellisuutta elämään tuovista, älykkyyden osa-alueista. Mutta sitäkin tärkeämpiä ovat muun muassa tunneäly, syy-seuraus-suhteiden ymmärtäminen, itsetutkiskelun laajuus ja kokonaisuuksien ymmärtämys. Mitä laajempi ÄÖ-kiertorata, sitä paremmat edellytykset ihmisellä on löytää onni, jossa pää voi olla pilvissä.

 

Seassa on myös kolme pyöreää yksityiskohtaa, jotka liittyvät toiseen, minäkuvaa tutkivaan teoriaan, jossa ihmisen persoonaa voisi verrata maapallon anatomiaan.

 

Mielen lokerot - Out Of The Box - Maapalloteoria

 

Maapallon ydin on kuin meidän se persoonan syvin ydin, jossa ovat geeniperimän tuomat mahdollisuudet ja rajoitteet sekä temperamentti – se syvin persoona, joka ei oikeastaan koskaan muutu. Se on kuin paineessa syntynyt timantti; rautapallo, johon ei juurikaan imeydy enää isompia vaikutteita. Siihen liittyy myös alla oleva teos; Synnyinlahja. Se on se meidän synnyinlahja, jonka ympärille loppuelämämme rakentuu.

 

Synnyinlahja - Out Of The Box

 

Sitten meidän arkipäivän eksplisiittinen työpöytä on kuin alati kiehumiskierrossa liikkuva maapallon vaippakerros. Tuossa, tämän hetkisessä arjessa, ajassa alati mukana kulkevassa harmaassa massassa pyörii vaikutteista ja elämänkokemuksista koostuva, pienessä jatkuvassa muokkausliikkeessä kupliva maailmankuva ja minäkuva.

Tuo kolmas ”rengas” on se meidän kuori, vaikutteiden tarrapaperi – joiltain osin hylkivä teflonpinta, johon tarttuu vaikutteita ja uusia asioita. Jotkut asiat häviävät tuulen mukana, kun taas jotkut asiat imeytyvät kuorikerroksesta tuohon harmaaseen realiminän arkeen.

Tosin, koska tuo harmaa massa kasvaa iän myötä, kuin puun vuosirenkaat konsanaan, kasvaa myös matka kuorikerroksesta ytimeen vuosi vuodelta. Täten sitä pienemmällä todennäköisyydellä uudet vaikutteet pääsevät enää imeytymään ytimeen ja muokkaamaan ydinpersoonaamme. Siksi me emme oikeastaan koskaan ihmisinä kovin paljoa pysty persoonaamme ja syvimpiä viettejämme muuttamaan. Ne on hyväksyttävä ja niiden säätelyyn ja sääntelyyn täytyy vain kehittää persoonaan sopivia, kognitiivisia strategioita.

Kaikessa teoreettisuudessaan, tämä teos on myös yhdenlainen omakuva; sekä visuaalisesti, että sisällöllisesti. Eheän, visuaalisestikin tasapainoisen sommitelman kannalta, on sijoitettava itsensä keskiviivan jommallekummalle puolelle. Tutkiessani realiminääni, suhteessa id:iin ja superegoon, koen tärkeäksi olla realiminän kanssa mielummin lähempänä tavotteita ja ihannearvoja, kuin painia alati mieltä kiusaavien, alkukantaisten viettien viettelyksiä vastaan.

Ylös kurkoittamiseen liittyy myös yksi oman elämäni tärkeimmistä elämänasenteellisista motoista/ sanonnoista; ”se ken kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa.” Eli jos haluat kuuseen, kurkoita pilviin! Siksi tavoitteet täytyy olla aina sen verran korkeammalla, että voi olla tyytyväinen riittävän hyvään lopputulokseen.

Niinpä tämäkin teos, kaikkine analyyseineen ei ole täydellinen, mutta se on ainakin minulle itselleni, riittävän hyvä. Ja sellaiseksi voisin kokea myös oman itseni; ei täydellinen, mutta riittävän hyvä, ainakin itselleni.

 

 

 

Kirjoitukset perustuvat näyttelyyn:

Netta Tiitinen – Out Of The Box

Galleria Contempo

 

Avoinna yleisölle 5. – 29.9.2019 

 

ke – pe klo 11 – 17

la – su  klo 12 – 16

ma – ti suljettu

 

Lönnrotinkatu 23, 00120 Helsinki

puh. 050 322 1421
info@galleriacontempo.fi

www.galleriacontempo.fi

 

Lisätietoja näyttelystä…

 

 

Lämpimästi tervetuloa!

%d bloggers like this: